Bribus en MVO

25-05-2018

Bribus en MVO


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor Bribus een vanzelfsprekendheid. We deden al veel op dit gebied, voordat MVO echt op de agenda kwam in het bedrijfsleven. Op onze website zijn we daarom zo concreet mogelijk in de stappen die we hierin hebben gezet. Dat is absoluut geen borstklopperij, want we weten als geen ander dat we hiermee nog lang niet klaar zijn. ‘De markt’ wil weten wát we doen en hóe we dat doen. Gewoon, transparantie. Niet door allerlei keurmerken en certificaten overal op te plakken, maar door te laten zien wat daarachter zit. We vertellen daarom wat we doen, waarom we dat doen en we laten zien hoe we dat doen.

VAN DOELSTELLINGEN NAAR ACTIES

Om ons MVO-beleid zoveel mogelijk sturing en diepgang te geven, committeren wij ons aan een aantal Sustainable Development Goals, oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen, van de Verenigde Naties. De mondiale agenda die zij in 2015 aannamen, omvat zeventien doelstellingen die moeten bijdragen aan betere gezondheid, beter onderwijs en schoon drinkwater, maar ook aan de transitie naar duurzame energie en aan minder ongelijkheid. Wij richten ons op vier van de zeventien doelstellingen. Deze zijn:

  • Fatsoenlijke banen en economische groei (SDG 8)
  • Veilige en duurzame steden (SDG 11)
  • Duurzame consumptie en productie (SDG 12)
  • Partnerschappen voor de doelen (SDG 17)

Doelstellingen die dicht bij onze beïnvloedingssfeer liggen en veel raakvlakken hebben met onze dagelijkse werkzaamheden. In meer concrete zin, hoe wij de vier doelstellingen toepassen bij Bribus, leggen we graag verder uit.

Blijf op de hoogte en ontvang onze nieuwsbrief

Het nieuws