Bribus - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO


Bribus zoekt continu naar concrete stappen om maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm te geven. Dit is geen project, maar een proces zonder een eindbestemming. Keuzes die gemaakt worden, zijn vanuit bedrijfseconomisch kostenperspectief niet altijd de meest voor de hand liggende. Maar de ecologische en sociale uitkomsten zijn voor alle betrokkenen dan van groter belang.   

DAAROM MVO


 • icoon-bribus-rondje

  Duurzame keukens

 • icoon-bribus-rondje

  Gezamenlijke toekomst

 • icoon-bribus-rondje

  Gezond werkklimaat

 • icoon-bribus-rondje

  Sociaalmaatschappelijke bijdrages

 
 

Wij zijn een organisatie die veel waarde hecht aan een milieuvriendelijk productieproces. Het realiseren van mooie, verantwoord geproduceerde keukens staat bij ons voorop en we investeren dan ook doorlopend in duurzame oplossingen.


Wim Diersen
Directeur

Bribus - Verantwoord geproduceerde keukens

MVO is geen project

Een proces zonder eindbestemming

Van doelstellingen

naar acties


Om ons MVO-beleid zoveel mogelijk sturing en diepgang te geven, committeren wij ons aan een aantal Sustainable Development Goals, oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen, van de Verenigde Naties. De mondiale agenda die zij in 2015 aannamen, omvat zeventien doelstellingen  die moeten bijdragen aan betere gezondheid, beter onderwijs en schoon drinkwater, maar ook aan de transitie naar duurzame energie en aan minder ongelijkheid.

Lees meer

duurzame doelstellingen

Zorg voor het

KLIMAAT


De Bribus Eco-keukens worden volledig met groene stroom geproduceerd. Deze stroom is voor 100% opgewekt met behulp van windmolens, waarvoor Bribus het Groencertificaat van Engie ontving. Een proactieve aanpak met een directe bijdrage aan een schonere toekomst. 

Lees meer

100% groene stroom

Meer dan goed

WERKGEVERSCHAP


Natuurlijk verwachten wij het nodige van onze werknemers. Daar staat tegenover dat zij ook veel van ons mogen verwachten. Mensen die zich willen ontwikkelen zijn bij Bribus op de juiste plek. Wij investeren constant in een aangenaam werkklimaat, in de breedste zin van het woord. 

Lees meer

Meer dan goed werkgeverschap

Download de Bribus

MVO brochure

Brochure downloaden (PDF)

Onze stijl

Duurzame keukens


De term duurzaamheid wordt zo vaak gebruikt dat de betekenis ervan dreigt te vervagen. Zo niet bij Bribus. Concrete projecten en innovaties geven een duidelijk beeld van ons duurzaamheidsbeleid. De Bribus Eco-lijn, duurtesten met kwantitatieve resultaten, testkeukens om de afvoer van kookemissies te verbeteren en de ontwikkeling van circulaire keukens in samenwerking met de TU Delft, zijn hier enkele voorbeelden van. 

Lees meer

Bribus - Duurzame keukens

Sociaal

Betrokken


Op landelijk, maar juist ook op regionaal en lokaal niveau, toont Bribus betrokkenheid. Dat doen we in de vorm van financiële bijdrages, maar ook door het beschikbaar stellen of doneren van fysieke middelen aan diverse sociaalmaatschappelijke initiatieven. 

Lees meer

Sociaal betrokken
Bel met Bribus

Heeft u een vraag of opmerking?

Contact opnemen

Bel (0315) 65 17 45 of ga naar onze contactpagina:

Naar contact