Doelstellingen

Concreet en duurzaam
Doelstellingen

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Bribus ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen als een intensieve expeditie, waarbij de SDG’s dienstdoen als kompas; ze geven richting aan ons MVO-beleid. Vier van de in totaal zeventien doelstellingen zijn sterk verankerd binnen onze organisatie. Dit zijn doelstellingen die veel raakvlakken hebben met onze dagelijkse werkzaamheden. Denk aan innovatiekracht, goed werkgeverschap en maatschappelijke betrokkenheid. Door specifiek vier doelstellingen beet te pakken, zijn we in staat om diepgang te geven aan onze MVO-inspanningen. Hoe dat er concreet eruitziet, leggen we hieronder graag verder uit.

SDG-doelstellingen

 • 160628_Bribus Logo_Rondje RGB

  Partnerschappen voor de doelen (SDG 17)

 • 160628_Bribus Logo_Rondje RGB

  Duurzame consumptie en productie (SDG 12)

 • 160628_Bribus Logo_Rondje RGB

  Veilige en duurzame steden (SDG 11)

 • 160628_Bribus Logo_Rondje RGB

  Fatsoenlijke banen en economische groei (SDG 8)

Echte impact realiseren we door samenwerking
Met leveranciers, klanten en universiteiten

Fatsoenlijke banen

Fatsoenlijke banen
En economische groei

We voeren actief beleid om de veiligheids- en gezondheidsstandaard voor onze medewerkers op een hoog niveau te houden. Van eenvoudigweg een fruitautomaat in onze kantine tot aan geavanceerde veiligheidslasers in machines en alles daartussenin. Onze mensen realiseren de economische groei die we doorgemaakt hebben en die we ambiëren. Van Bribus mogen zij daarom goed en betrokken werkgeverschap verwachten. Ook bieden wij werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Veilige en
Duurzame steden

Dat begint met het bieden van een product met een hoge levensduur. Onze keukens zijn veilig in gebruik en verbruiken zo min mogelijk energie, zowel tijdens de vervaardiging ervan als tijdens het gebruik. De installatie van onze producten gebeurt conform de hoogste veiligheidsnormen (NEN). Maar daar blijft het niet bij. De groei van steden vergroot de vraag naar comfortabele en duurzame gebouwen die lang meegaan. Als gevolg hierop ontstaat de behoefte aan een keuken die lang meegaat en die veel minder milieubelasting geeft. Samen met onder andere de TU Delft ontwikkelen wij daarom een circulaire keuken, als onderdeel van veilige, duurzame en betaalbare sociale huisvesting.

Onze eigen transportmiddelen waarmee we ons in de steden begeven, waarborgen daarnaast zo goed mogelijk de veiligheid. Een vrachtwagen van Bribus is uitgerust met camera's om de dode hoek te bewaken en de chauffeur tijdig te waarschuwen als een andere weggebruiker zich in deze gevaarlijke positie begeeft. Ook doen we er alles aan om de uitstoot van fijnstof en CO₂ tot een minimum te beperken Belangrijk, want we willen de wereld voor volgende generaties beter achterlaten.

gezond werkklimaat - 3
partnerschap voor de doelen

Partnerschappen
Voor de doelen

Als het gaat om duurzaamheid dan is het belang van de volledige keten groter dan ooit. Als één schakel niet meegaat, dan wordt het moeilijk om de maatschappelijke en ecologische doelen te behalen. Daarom zoeken we de samenwerking op met leveranciers, klanten en universiteiten. Gezamenlijk bekijken we hoe we keukenvervangingstrajecten efficiënt en milieuvriendelijk kunnen stroomlijnen. Door bijvoorbeeld het aantal vervoersbewegingen tot een minimum te beperken. Ook dagen we elkaar uit om de levensduur van een keuken te verhogen en om de CO2-uitstoot gedurende het gebruik hiervan te verminderen door toepassing van energiezuinige apparatuur.

Duurzame
Consumptie en productie

Bij Bribus ontwikkelen we keukens die mooi zijn voor mens én milieu. De materialen die wij gebruiken voldoen daarom aan de hoogste actuele duurzaamheidsgraad. Denk aan FSC®-gecertificeerd hout. Het bereiken van een 100% circulair product blijft onze doelstelling op dit punt. In onze weg vooruit hergebruiken we nu al grondstoffen waar mogelijk. Zo brengen wij in ons proces niet meer te gebruiken reststromen plaatmateriaal terug naar de spaanplaatleverancier voor recycling. Hier vindt u meer over onze inspanningen.

Duurzame consumptie en productie