Concreet en duurzaam
doelstellingen

Bribus richt zich op vier concrete doelstellingen, geselecteerd uit de zeventien Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. We richten ons op vier doelstellingen, omdat niet alle zeventien doelstellingen direct toepasbaar zijn op ons bedrijf, maar vooral omdat we zo veel mogelijk diepgang willen creëren binnen deze vier doelstellingen:

  • Fatsoenlijke banen en economische groei (SDG 8)
  • Veilige en duurzame steden (SDG 11)
  • Duurzame consumptie en productie (SDG 12)
  • Partnerschappen voor de doelen (SDG 17)

Doelstellingen die dicht bij onze beïnvloedingssfeer liggen en veel raakvlakken hebben met onze dagelijkse werkzaamheden. In meer concrete zin, hoe wij de vier doelstellingen toepassen bij Bribus, leggen we hieronder graag verder uit.

doelen klein

Om ons MVO-beleid zoveel mogelijk sturing en diepgang te geven, committeren wij ons aan een viertal Sustainable Development Goals, oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen, van de Verenigde Naties.

Fatsoenlijke banen
en economische groei

We voeren actief beleid om de veiligheids- en gezondheidsstandaard voor onze medewerkers op een hoog niveau te houden. Onze mensen realiseren de economische groei die we doorgemaakt hebben en die we ambiëren. Van Bribus mogen zij daarom goed en betrokken werkgeverschap verwachten. Ook bieden wij werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Fatsoenlijke banen

Veilige en
duurzame steden

Dat begint met het bieden van een product met een hoge levensduur.  Onze keukens zijn veilig in gebruik en verbruiken zo min mogelijk energie, zowel tijdens de vervaardiging ervan als tijdens het gebruik. De installatie van onze producten gebeurt conform de hoogste veiligheidsnormen (NEN).

Onze eigen transportmiddelen waarmee we ons in de steden begeven, moeten ook de veiligheid in die steden waarborgen. Een vrachtwagen van Bribus is bijvoorbeeld uitgerust met camera's om de dode hoek te bewaken en de chauffeur tijdig te waarschuwen als een andere weggebruiker zich in deze gevaarlijke positie begeeft.

Veilige en duurzame steden

Partnerschappen
voor de doelen

Als het gaat om duurzaamheid dan is het belang van de volledige keten groter dan ooit. Als één schakel niet meegaat, dan wordt het moeilijk om de maatschappelijke en ecologische doelen te behalen. Daarom zoeken we de samenwerking op met leveranciers, klanten en universiteiten. Gezamenlijk bekijken we hoe we keukenvervangingstrajecten efficiënt en milieuvriendelijk kunnen stroomlijnen. Door bijvoorbeeld het aantal vervoersbewegingen tot een minimum te beperken. Ook dagen we elkaar uit om de levensduur van een keuken te verhogen en om de CO2-uitstoot gedurende het gebruik hiervan te verminderen door toepassing van energiezuinige apparatuur.

Partnerschappen

Duurzame
consumptie en productie

De materialen die wij in onze producten gebruiken moeten voldoen aan de hoogste actuele duurzaamheidsgraad. Het bereiken van een 100% circulair product blijft onze doelstelling op dit punt. In ons productieproces is het voorkomen van afval een belangrijke doelstelling. Resterend houtafval dat niet meer geschikt is voor toepassing in het product wordt als energiebron gebruikt voor daaropvolgende producties. Hier vindt u meer over onze inspanningen.

Duurzame consumptie en productie

Heeft u een vraag of opmerking?
Contact opnemen

Naar contact