Doelstellingen

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
ALS UITGANGSPUNT

De Sustainable Development Goals (SDG’s) geven richting aan ons dagelijks MVO-beleid. Deze ontwikkelingsdoelstellingen zijn een oproep van de Verenigde Naties om wereldwijd de welvaart te verbeteren en tegelijkertijd de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. De volgende doelen sluiten goed aan bij onze waarden en helpen ons om gericht een bijdrage te leveren aan een duurzamere leefomgeving.

SDG-doelstellingen

 • icoon-bribus-rondje

  Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)

 • icoon-bribus-rondje

  Eerlijk werk en economische groei (SDG 8)

 • icoon-bribus-rondje

  Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)

 • icoon-bribus-rondje

  Klimaatactie (SDG 13)

 • icoon-bribus-rondje

  Leven op het land (SDG 15)

 • icoon-bribus-rondje

  Partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17)

Echte impact realiseren we door samenwerking
Met leveranciers, klanten en universiteiten

Fatsoenlijke banen

Stimuleren van
Gezondheid en welzijn

Ons doel is om medewerkers, leveranciers en klanten bewust te maken van de invloed die wij als organisatie hebben op onze leefomgeving. Daarbij hoort ook aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers.

Met ons interne bewustzijnsprogramma Bribus Bewust stimuleren we een breed draagvlak voor duurzaamheid en vitaliteit binnen ons team. Bijvoorbeeld door verantwoordelijker om te gaan met materialen en onze directe omgeving, maar ook door het aanmoedigen van een gezondere levensstijl, voldoende beweging en goed contact met elkaar.

Onder de noemer Bribus Beweegt, onderdeel van dit programma, organiseren we verschillende activiteiten en challenges om bewegen binnen én buiten werktijd te stimuleren. Denk hierbij aan het zetten van een bepaald aantal stappen of gezamenlijke deelname aan lokale sportactiviteiten. Daarnaast stimuleren we een betere werkhouding met zit-sta-bureaus in onze kantoren en speciale ergomatten in onze productiehal. Ook bieden we dagelijks gratis vers fruit voor al onze medewerkers.

 

Investeren in een 
Veiligheidscultuur

Wij investeren in een veiligheidscultuur. Dit betekent dat wij medewerkers en leveranciers stimuleren om bewust veilig te werken. Met de Veiligheidsladder bevorderen we veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag binnen en buiten onze organisatie.

Om de hoge veiligheids- en gezondheidsstandaard voor onze medewerkers, leveranciers en klanten te bewaken houden we tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten rekening met de ergonomie. Zo is het gewicht van de vernieuwde Bribus ECO spaanplaat lager dan dat van een standaard spaanplaat. Ook heeft de vernieuwde Bribus ECO de laagste formaldehyde-uitstoot in de markt. Dit voorkomt gezondheidsrisico’s tijdens ons productieproces en de gebruikersfase.

We werken er hard aan om een duurzame uitstroom op de arbeidsmarkt te realiseren voor kwetsbare groepen. Met behulp van Project Hartwerk, een initiatief in de regio Achterhoek/Twente, zijn er binnen Bribus verschillende vacatures opgevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 
gezond werkklimaat - 3
partnerschap voor de doelen

Duurzame productie van 
Keukens met een lange levensduur

Bij Bribus ontwikkelen we keukens die mooi zijn voor mens én milieu. Dit zijn keukens die langer meegaan en minder milieubelasting geven, zowel tijdens de productie als aan het einde van de levensduur. De vernieuwde Bribus ECO spaanplaat heeft bijvoorbeeld naast het FSC®-keurmerk voor duurzaam bosbeheer ook het ecolabel Der Blaue Engel en het Cradle-to-Cradle-certificaat. Dit laatste betekent dat alle gebruikte grondstoffen zonder kwaliteitsverlies kunnen worden hergebruikt aan het einde van de levensduur.

Duurzame energie en CO2-reductie
Energie en CO2-reductie

Wij zetten volop in op energiebesparing, CO₂-reductie en het gebruik van duurzame energie. Dit doen we binnen onze bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. Onze omschakeling op 100% Nederlandse groene stroom zorgde bijvoorbeeld voor een CO₂-reductie!
Op het gebied van transport doen we er alles aan om de uitstoot van fijnstof en CO2 tot een minimum te beperken. Zo zijn we met onze eigen vrachtwagens overgestapt op Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), een duurzame diesel die wordt gemaakt uit plantaardig afval. Dit leverde direct een CO₂-reductie op. 

Samen met onze medewerkers kiezen we voor duurzamere leaseauto’s en reizen we alleen als het nodig is. Met een fietsplan en een hogere reisvergoeding stimuleren we collega’s om met de fiets naar het werk komen. Dit draagt bij aan een schoner milieu én een betere gezondheid.

 
Duurzame consumptie en productie
WWF business supporter-1920x1080px

Kiezen voor
Biodiversiteit en een stabiel ecosysteem

Bossen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en een stabiel klimaat. Ze voorzien in voedsel, leefomgeving en nemen grote hoeveelheden CO₂ op. Door te kiezen voor materialen met een FSC®-certificaat dragen we bij aan het duurzaam beheer van bossen wereldwijd. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat er voldoende bomen worden geplant. Zo houden we ons ecosysteem in evenwicht voor toekomstige generaties.

Als Business Partner van het Wereld Natuur Fonds (WWF) werken we gericht aan bosherstel in het Atlantisch regenwoud. Hier is de CO₂-opname hoger dan in Europese bossen. Voor alle kasten die wij produceren leveren we een bijdrage. Hiermee worden bomen op een duurzame manier gekweekt, geplant en verzorgd. Ook ondersteunen we maatschappelijke ontwikkelingen in de regio, zoals het omscholen van lokale landbouwers tot bosbouwers.

Samenwerking voor een
Duurzamere keten

Als het gaat om het behalen van maatschappelijke en ecologische doelen is de volledige keten van belang. Daarom zoeken we de samenwerking op met leveranciers, klanten en onderwijsinstellingen. Samen met onze leveranciers ontwikkelen we duurzame innovaties, zoals de vernieuwde Bribus ECO spaanplaat, die zuinig omgaan met grondstoffen.


Jaarlijks worden zo’n 1,5 miljoen keukenkasten vervangen door nieuwe, omdat deze verouderd zijn of niet in het interieur passen. Dit zorgt voor een onnodig grote afvalberg. Daarom werkten wij de afgelopen jaren met onder meer de TU Delft aan de ontwikkeling van een circulaire keuken. Tijdens dit project hebben we veel kennis opgedaan. Op basis hiervan maken we continu verbeterslagen op weg naar een volledig circulaire keuken, zoals de ontwikkeling van 100% recyclebaar plaatmateriaal. 

Met ATAG en TNO werken we aan efficiëntere kookafzuiging om uiteindelijk gezonde, energiezuinige woningen te realiseren. Ventilatie, kookafzuiging en energiezuinige kookapparatuur zijn dan optimaal op elkaar afgestemd. Ook stimuleren we hbo- en wo-studenten om hun afstudeeronderzoeken op het gebied van duurzaamheid met ons uit te voeren, bijvoorbeeld via de Talententuin.
plug and play