Sociaal betrokken

Sociaal
Betrokken

Bribus is onderdeel van de maatschappij, zowel op regionaal als op landelijk niveau. Vanuit ons werk krijgen we met diverse initiatieven omtrent sociale betrokkenheid te maken. We zijn ons bewust van onze positie en proberen op verschillende vlakken een ondersteunende rol te spelen. Dit komt tot uiting in tal van activiteiten en normen en waarden, die aansluiting vinden bij ons MVO-beleid en het draagvlak vormen voor duurzaam en betrokken ondernemen. Wij vertrouwen erop door onze sociaal betrokken werkwijze een bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij.

Doelstellingen

  • 160628_Bribus Logo_Rondje RGB

    Bijdragen aan goede doelen

  • 160628_Bribus Logo_Rondje RGB

    Social Return on Investment

  • 160628_Bribus Logo_Rondje RGB

    Betrokkenheid bij de maatschappij

Vriend van de
Aaltense uitdaging

"De Aaltense Uitdaging daagt ondernemers uit om maatschappelijk betrokken te ondernemen", aldus Ellen van Minnen. Bribus is ‘vriend’ van de Aaltense Uitdaging. Een stichting ter ondersteuning van verenigingen en sociaal maatschappelijk betrokken organisaties in onze gemeente. De Aaltense Uitdaging matcht deze verenigingen en organisaties met het bedrijfsleven. Op die manier krijgen bijvoorbeeld kopieerapparaten een tweede leven in een cultuurhuis. Of helpen wij als keukenfabrikant een werkgroep aan een kookplaat waarmee zij voor minder bedeelden een maaltijd kunnen bereiden.

Logo Aaltense Uitdaging

Viend van de Aaltense uitdaging
Bribus helpt mee

Bribus helpt mee
S.r.o.i. project hartwerk

Als organisatie krijgen wij ook te maken met verzoeken omtrent Social Return on Investment*. Zo nam woningcorporatie Welbions het initiatief om een project te starten voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Oost-Nederland. Wij hebben deze kans aangegrepen en zijn met een aantal partners in het project Hartwerk gestapt, om zo tot concrete inzet van mensen te komen in onze eigen regio. Binnen onze vestigingslocaties zijn een aantal posities gecreëerd. Daardoor kunnen wij mensen beter begeleiden en bieden we posities die van langere duur zijn dan wanneer we mensen inschakelen om bijvoorbeeld drukke periodes in de productie op te vangen.

* Social return on Investment (SRoI) is de wettelijke verplichting voor bouwbedrijven om vijf procent van de aanneemsom van een project te investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Van goede doelen en stichtingen tot aan sportverenigingen
Bribus helpt graag!

mvo-sociaalbetrokken

Sponsor
Goede doelen

Ieder jaar weer rond de kerst worden er grote aantallen kerstkaarten verstuurd en kerstpakketten uitgedeeld aan medewerkers en goede zakenrelaties. De decembermaand is een maand van verbroedering en denken aan je medemens die het wellicht wat minder heeft dan jij. Daarom hebben wij ervoor gekozen om geen kerstkaarten en presentjes te verspreiden, maar daarvoor in de plaats een bedrag te doneren aan een goed doel. Dit past binnen ons gedachtegoed van maatschappelijk betrokken ondernemen. We schonken onder meer aan het KWF en de Hersenstichting. Goede doelen die door al onze medewerkers een warm hart toedragen worden.  

Buurtkeuken voor
Leger des Heils

In Amsterdam Noord realiseerden wij met het Leger des Heils een kookeiland in een buurtsteunpunt. Dit buurtsteunpunt richt zich op mensen die zich eenzaam voelen. Op een laagdrempelige manier kunnen zij andere mensen ontmoeten en een groter sociaal netwerk opbouwen. Bezoekers hadden behoefte aan een plek om gezamenlijk te koken, iets waaraan de oude keuken niet voldeed. Samen met woningcorporatie Eigen Haard doneerde Bribus een mooie open keuken. Adiël Vader – coördinator van vier buurtsteunpunten in Amsterdam – vertelt: “De nieuwe keuken is prachtig. Hij is vanuit de hele ruimte te zien en nodigt echt uit om mee te komen helpen koken. De keuken vormt het hart van het buurtsteunpunt. Wij zijn er ontzettend blij mee!''

Buurtkeuken Leger des Heils