Bribus en MVO

25-05-2018
Bribus en MVO

VAN DOELSTELLINGEN NAAR ACTIES

Om ons MVO-beleid zoveel mogelijk sturing en diepgang te geven, committeren wij ons aan een aantal Sustainable Development Goals, oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen, van de Verenigde Naties. De mondiale agenda die zij in 2015 aannamen, omvat zeventien doelstellingen die moeten bijdragen aan betere gezondheid, beter onderwijs en schoon drinkwater, maar ook aan de transitie naar duurzame energie en aan minder ongelijkheid. Wij richten ons op vier van de zeventien doelstellingen. Deze zijn:

  • Fatsoenlijke banen en economische groei (SDG 8)
  • Veilige en duurzame steden (SDG 11)
  • Duurzame consumptie en productie (SDG 12)
  • Partnerschappen voor de doelen (SDG 17)

Doelstellingen die dicht bij onze beïnvloedingssfeer liggen en veel raakvlakken hebben met onze dagelijkse werkzaamheden. In meer concrete zin, hoe wij de vier doelstellingen toepassen bij Bribus, leggen we graag verder uit.

Ga terug naar het nieuwsoverzicht