Samen werken aan een duurzamere leefomgeving

21-03-2022
Samen werken aan een duurzamere leefomgeving

Bribus hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit betekent dat onze bedrijfsvoering zich richt op het creëren van waarde op economisch, ecologisch en sociaal gebied. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties geven richting aan ons dagelijks MVO-beleid. MVO is een expeditie zonder eindbestemming. Daarom hebben we opnieuw bekeken welke ontwikkelingsdoelen aansluiten bij onze waarden en deze aangescherpt. 

Met de volgende ontwikkelingsdoelen leveren we een bijdrage aan de gezondheid en welvaart van onze medewerkers, leveranciers en klanten, maar ook aan het klimaat:  

Ontwikkelingsdoel 3: Goede gezondheid en welzijn

Ons doel is om medewerkers, leveranciers en klanten bewust te maken van de invloed die wij als organisatie hebben op onze leefomgeving. Daarbij hoort ook aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers. Met ons interne bewustzijnsprogramma Bribus Bewust stimuleren we een breed draagvlak voor duurzaamheid en vitaliteit binnen ons team. 

Ontwikkelingsdoel 8: Eerlijk werk en economische groei

Wij investeren in een veiligheidscultuur. Dit betekent dat wij veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag binnen en buiten onze organisatie stimuleren. Ook tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten, zoals de vernieuwde Bribus ECO spaanplaat, houden we rekening met onze medewerkers, leveranciers en klanten. De beperkte formaldehyde-uitstoot van deze duurzame spaanplaat sluit aan bij onze hoge veiligheids- en gezondheidsstandaard.

Ontwikkelingdoel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Bij Bribus ontwikkelen we keukens die mooi zijn voor mens én milieu. Dit zijn keukens die langer meegaan en minder milieubelasting geven, zowel tijdens de productie als aan het einde van de levensduur. 

Ontwikkelingsdoel 13: Klimaatactie

Wij zetten volop in op energiebesparing, CO₂-reductie en het gebruik van duurzame energie. Dit doen we binnen onze bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. Zo zorgden de omschakeling op 100% Nederlandse groene stroom en de overstap naar duurzame diesel HVO20 voor een CO₂-reductie van respectievelijk 46% en 20%!

Ontwikkelingsdoel 15: Leven op het land

Door samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de keuze voor FSC®-plaatmateriaal dragen we bij aan duurzaam beheer van bossen wereldwijd. Zo houden we ons ecosysteem in evenwicht voor toekomstige generaties.

Ontwikkelingsdoel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Om maatschappelijke en ecologische doelen te behalen werken we samen met leveranciers, klanten en onderwijsinstellingen. Samen ontwikkelen we duurzame innovaties en maken we continu verbeterslagen op weg naar een volledig circulaire keuken.

Meer weten over de invulling van ons MVO-beleid?
Lees hier meer.
 

Ga terug naar het nieuwsoverzicht