De vernieuwde Bribus ECO: nog beter voor mens en milieu

24-03-2022
De vernieuwde Bribus ECO: nog beter voor mens en milieu

Bouwprojecten worden gelukkig steeds vaker vanuit een milieuvriendelijke benadering uitgevoerd. De keuken is hiervan een wezenlijk onderdeel. De kennis en ervaring die wij opdoen tijdens de ontwikkeling van duurzamere kwalitatieve keukens dragen bij aan de duurzaamheid van de gehele keten. We zijn daarom continu op zoek naar mogelijkheden om zo verantwoord mogelijk te produceren: van het toepassen van duurzame grondstoffen tot recycling en hergebruik. Voor onze keukens gebruiken we materialen die voldoen aan de hoogste duurzaamheidsgraad. Met gepaste trots introduceren wij de volgende stap in deze richting: de vernieuwde Bribus ECO.

De vernieuwde Bribus ECO is bijna volledig gemaakt van gerecycled hout. Er hoeven dus minder bomen gekapt te worden voor de productie van deze spaanplaat. 

Aan het einde van de levensduur wordt het plaatmateriaal weer volledig hergebruikt. Zo verbruiken we nagenoeg geen nieuwe grondstoffen voor deze nieuwe spaanplaat en leveren we een nog grotere bijdrage aan de circulaire economie.

Een gezond binnenklimaat

De nieuwe Bribus ECO is bijna geheel formaldehydegasvrij en draagt daarmee bij aan een gezond binnenklimaat. Formaldehyde is een stof die van nature voorkomt in hout. Materialen op basis van hout stoten deze stof uit in gasvorm. Bij hoge concentraties kan dit leiden tot gezondheidsklachten. Om te voorkomen dat mensen hieraan worden blootgesteld, zijn er normeringen voor de emissie van formaldehyde zoals E1, CARBII en JIS. 

Onze nieuwe spaanplaat voldoet aan de hoogste eisen van de Japanse Industriële Standaard (JIS), wereldwijd de meest strenge normering op het gebied van formaldehyde-emissie. De emissie van de vernieuwde Bribus ECO is 0,025 parts per million (ppm), wat overeenkomt met de natuurlijke uitstoot van een bos (0,020 ppm). Hierdoor is onze nieuwe spaanplaat niet alleen milieuvriendelijker, maar ook gezonder voor iedereen die hier mee in contact komt.

Van duurzaam naar duurzamer 

In 2013 introduceerden we de eerste versie van Bribus ECO (BalanceBoard), die goed werd ontvangen in de markt. Deze FSC®-spaanplaat was aangevuld met granulaat om het houtaandeel te verkleinen. Gedurende de 8 jaar na de introductie bleven we uiteraard onderzoeken hoe we nog milieuvriendelijker konden produceren. Hierbij baseerden we ons op nieuwe kennis, moderne productieprocessen en strengere duurzaamheidseisen. 

Tijdens het ontwikkelproces van de circulaire keuken hebben we enorm veel kennis opgedaan en materialen leren kennen. De grondstof voor de nieuwe Bribus ECO bestaat bijna volledig uit gerecycled hout en past hierdoor in een circulaire economie. 

Borging duurzaamheid &  circulariteit 

De duurzaamheid van onze nieuwe spaanplaat wordt getoetst door onafhankelijke organisaties. Naast het FSC®-keurmerk voor duurzaam bosbeheer draagt het nieuwe plaatmateriaal ook het ecolabel Der Blaue Engel. De vernieuwde Bribus ECO is namelijk milieuvriendelijker dan vergelijkbare producten op de markt. We zijn ook trots op het Cradle-to-Cradle-certificaat. Dit geeft aan dat alle gebruikte grondstoffen zonder kwaliteitsverlies kunnen worden hergebruikt aan het einde van de levensduur. 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen als uitgangspunt

De Sustainable Development Goals (SDG’s) geven richting aan ons dagelijks MVO-beleid. Deze ontwikkelingsdoelstellingen zijn een oproep van de Verenigde Naties om wereldwijd de welvaart te verbeteren en tegelijkertijd de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. Ook tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten vormen de SDG’s het uitgangspunt.

Ontwikkelingsdoel 3: Goede gezondheid en welzijn

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten hebben we aandacht voor onze medewerkers, leveranciers en klanten. De beperkte formaldehyde-uitstoot van de vernieuwde Bribus ECO sluit aan bij onze hoge veiligheids- en gezondheidsstandaard. 

Ontwikkelingsdoel 8: Eerlijk werk en economische groei

Wij geloven dat economische groei geen oorzaak mag zijn van milieuvervuiling. Door het ontwikkelen van energiezuinige innovaties als de vernieuwde Bribus ECO voldoen we niet alleen aan de groeiende vraag naar duurzame keukens, maar zorgen we ook voor minder milieubelasting.

Ontwikkelingsdoel 12: Verantwoorde consumptie en productie

De vernieuwde Bribus ECO bestaat bijna volledig uit gerecycled hout en is aan het einde van de levensduur volledig recyclebaar. De reststromen plaatmateriaal worden gerecycled door onze leverancier.

Ontwikkelingsdoel 13: Klimaatactie

Wij zetten volop in op energiebesparing, CO₂-reductie en het gebruik van duurzame energie. Dit doen we binnen onze bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. Zo waarborgen we een duurzame verwerking van de vernieuwde Bribus ECO gedurende ons productieproces.

Ontwikkelingsdoel 15: Leven op het land

Door te kiezen voor spaanplaat met een FSC®-certificaat dragen we bij aan het duurzaam beheer van bossen wereldwijd. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat er voldoende bomen worden geplant. Zo houden we de lokale ecosystemen en biodiversiteit in evenwicht voor toekomstige generaties.

Ontwikkelingsdoel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Om maatschappelijke en ecologische doelen te behalen werken we samen met leveranciers, klanten en onderwijsinstellingen. Samen met onze leveranciers ontwikkelen we duurzame innovaties, zoals de vernieuwde Bribus ECO spaanplaat, die zuinig omgaan met grondstoffen. 

 

Ga terug naar het nieuwsoverzicht