De volgende stap in onze expeditie naar duurzaam transport

01-04-2022
De volgende stap in onze expeditie naar duurzaam transport

Klimaatbewust ondernemen is een belangrijk onderdeel van onze MVO-ambitie. Daarom worden onze keukens met 100% Nederlandse groene stroom geproduceerd, hergebruiken we grondstoffen en reduceren we transportbewegingen. Wanneer er wel transportbewegingen nodig zijn, houden we de CO₂-uitstoot zo laag mogelijk. Daarom maken wij vanaf nu gebruik van Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) als brandstof voor onze vrachtwagens. 

Wat is CO₂ precies? 

CO₂-uitstoot geeft de hoeveelheid kooldioxidedampen weer die een voertuig, product of dienst produceert. Kooldioxide is na waterdamp het belangrijkste broeikasgas. Deze gassen houden warmte van de aarde vast, waardoor het klimaat verandert ten nadele van de leefbaarheid. 

De bouwplaats, waar keukens gemonteerd en geleverd worden, is een plek waar veel CO₂-uitstoot vrijkomt. Een grote hoeveelheid CO₂ kan de zuurstofopname in ons lichaam verminderen. Dit kan resulteren in klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies. De gezondheid staat bij ons voorop. Bij goede arbeidsomstandigheden hoort daarom een verminderd gebruik van fossiele brandstoffen, voor een zo laag mogelijke CO₂-uitstoot.

Duurzaam transport met HVO20-brandstoffen

Wij beschikken over tien eigen Euro-6 vrachtwagens, die allemaal op diesel rijden. In 2021 hebben deze vrachtwagens in totaal 745.500 kilometer gereden. Dit staat gelijk aan een CO₂-uitstoot van 270.622 kg, oftewel 24% van de totale uitstoot van Bribus.  

Door over te stappen op HVO willen wij op korte termijn onze CO₂-uitstoot verder reduceren. Deze brandstof staat ook bekend als blauwe diesel. Het bestaat uit diesel, plantaardige oliën en restafval. Deze worden met elkaar vermengd tot verschillende varianten. De ‘20’ in HVO20 staat voor het percentage plantaardige oliën. Deze brandstof is zonder aanpassingen te gebruiken bij alle type dieselmotoren. 

De voordelen op een rijtje:

  • Direct een CO₂-reductie van 18-20%
  • Besparing van stikstofuitstoot van 5-37%
  • Fijnstofbesparing van 10-24%

Voor we definitief overstapten op HVO20, hebben we deze brandstof enkele maanden getest met één vrachtwagen om het verbruik te onderzoeken. Ook wilden we zeker weten dat er geen motorproblemen ontstonden en dat de onderhoudsfrequenties gelijk bleven. De testresultaten waren positief. Het levert zelfs dubbel voordeel op; naast dat de brandstof duurzamer is, wordt er ook minder brandstof verbruikt. 

Samen op weg naar een schoner milieu

Aankomende jaren willen we verder verduurzamen en blijven we onderzoeken op welke manieren wij onze CO₂-uitstoot verder kunnen reduceren. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct over te stappen naar HVO100, waarbij de brandstof voor 100% uit plantaardige oliën bestaat. Zo zijn er in de Achterhoek nog niet veel tankstations die HVO100 aanbieden. Toch gaan we samen met de provincie Gelderland, brandstofaanbieders, brancheorganisaties en collega-transporteurs in gesprek over hoe we dit aanbod in de regio, maar ook nationaal kunnen verbreden. Ondertussen kijken we ook naar de toekomst op lange termijn met betrekking tot elektrische- en waterstofvrachtwagens. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dave Lageschaar. 

 

Ga terug naar het nieuwsoverzicht