'Lineaire keuken' van circulaire materialen

03-11-2023
'Lineaire keuken' van circulaire materialen

Als eerste Nederlandse keukenfabrikant staat Bribus sinds maart 2023 in de Nationale Milieudatabase (NMD). De NMD bevat milieudata van bouwproducten en gebouwinstallaties. Transparantie op het gebied van milieu-impact is de manier om met de gehele keten toe te werken naar een circulaire en zo duurzaam mogelijke gebouwde omgeving.

Bribus berekent haar milieu-impact op basis van Levens Cyclus Analyse (LCA) volgens de methodiek normen ISO 14040 [1], ISO 14044 [2], ISO 14025 [3], EN-15804 + A [4] en de Nederlandse normering NMD Bepalingsmethode 3.0 [5]. Het LCA-rapport, geverifieerd door een externe beoordelaar, dat Bribus heeft laten uitvoeren bevat alle mogelijke milieu-impacts die een Bribus keuken aanricht aan het milieu. Dit doen we om transparant te zijn richting de markt en om in kaart te brengen in welke materialen en processen we verbeterslagen kunnen maken om te werken naar een zo duurzaam mogelijke gebouwde omgeving. 

Bekijk het certificaat

Door onze LCA-berekening zijn we erachter gekomen dat de lineaire keuken van spaanplaat in werkelijkheid helemaal niet zo nadelig is voor het milieu. Bribus heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in aanpassingen aan het product en de benodigde processen om een keuken te verduurzamen. Een 'circulaire' keuken van Bribus heeft een totale Milieu Kosten Indicator (MKI) van €19,00 over de gehele keuken en de CO₂ impact is 68,6 kg CO₂-conform EN-15804 + A2. 

Aangezien de CO₂ milieu-impact voor een aantal materialen redelijk gelijk ligt, maakt Bribus gebruik van de MKI, waarover later meer. 

 Nationale milieudatabase

Wat is een 
Levens Cyclus Analyse? 

 
Een LCA is een breed omvattend begrip die enige toelichting nodig heeft. Onderstaande uitleg is bedoeld om een levenscyclusanalyse in een notendop toe te lichten:
‘Hoe milieuvriendelijk is een keuken van Bribus?’

Voordat we die vraag kunnen beantwoorden, bespreken we eerst onderstaande vragen:  

 • Welke grondstoffen en productieprocessen zijn er nodig voor halffabricaten en waar haalt Bribus de grondstoffen vandaan?
 • Hoe worden de keukenkasten van Bribus geproduceerd?
 • Hoe worden de keukenkasten, apparatuur en werkbladen van Bribus vervoerd naar de eindgebruiker?

Een Bribus keuken bestaat uit honderden verschillende artikelen, daarom kan het beantwoorden van deze vragen lastig zijn. De LCA-methodiek maakt het voor Bribus en haar klanten inzichtelijker, waardoor we appels met appels kunnen vergelijken.

Een LCA is een analyse die de impact van een product bepaalt op het milieu. Een LCA is opgedeeld in verschillende impactfasen: 

 • Productie (A1 - A3)
 • Transport naar aanleg (A4)
 • Bouw en installatieproces (A5)
 • Gebruik (B1 - B7)
 • Sloop (C1)
 • Transport naar verwerking (C2)
 • Grondstofbewerking (C3)
 • Finale verwerking (C4)
 • Milieulasten en baten buiten systeemgrenzen (D)

In bijna elke fase worden ook alle andere transporten meegenomen die nodig zijn om eventueel een halffabricaat te produceren. 

Waarom rekent Bribus met de MKI
Om duurzaamheid te bepalen? 

Bribus wil werken aan een duurzame keukenbranche waarin Bribus vooraan staat. De benadering die Bribus heeft gekozen is gestoeld op een minimale milieu-impact. Termen als circulair en duurzaam worden veelal door elkaar gebruikt en één definitie is nauwelijks nog te benoemen. Bribus wil een meetbare ‘duurzaamheid’ nastreven en gebruikt hiervoor de Milieu Kosten Indicator (MKI).

De Milieu Kosten Indicator is een single-score indicator uitgedrukt in euro’s. Het voegt alle relevante milieueffecten van een product samen in één milieuscore. Het is de schaduwprijs / schaduwkosten van een product en kijkt verder dan alleen CO₂-uitstoot. Andere impacts die een nadeliger effect hebben op het milieu worden hierin ook meegenomen.
Bekijk deze impacts in een overzichtelijke tabel.  

Impacts die nadeliger zijn voor het milieu hebben hierdoor ook een andere weging. De MKI is momenteel de beste vergelijkingsindicator voor de Nederlandse gebouwde omgeving en wordt tevens gestimuleerd door de (Nederlandse) Nationale Milieudatabase, ook wel bekend als het NMD. 

Het feit is dat appels met appels vergeleken moeten worden. LCA’s en hun uitkomsten kunnen alleen met elkaar vergeleken worden als alle materialen en processen meegerekend worden. Bribus heeft de afgelopen maanden diverse circulaire concepten en materialen met dezelfde functionele eenheid vergeleken op basis van de MKI. In Q3 van 2023 zal de greenpaper hierover gedeeld worden.  

Waarom een LCA 
Omzetten naar een EPD?

Een EPD staat voor Environmental Product Declaration. Waar een LCA rapport vaak gevoelige bedrijfsgegevens bevat waarvan je niet wil dat de hele wereld het weet, bevat een EPD niet veel meer dan de LCA resultaten en een goede beschrijving van het product. Hierdoor kan het zonder zorgen worden gedeeld. Een correcte LCA-studie met een volledig LCA-rapport moet worden uitgevoerd voordat een EPD kan worden gemaakt. 

Een EPD is een goed middel om producten van diverse aanbieders met elkaar te kunnen vergelijken. Echter, een EPD is minder transparant dan een LCA. Wij nemen u daarom graag mee in kennissessies om meer te vertellen over de processen die nodig zijn voor de productie van een Bribus keuken. 

Neem contact op met een van onze accountmanagers, of met Dave Lageschaar.

E-mailadres: dlageschaar@bribus.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 315 659895

Ga terug naar het nieuwsoverzicht