Bouwcombinatie de Leidse Schans 1

Studentencampus ‘Yours Leiden’
Bribus en Bouwcombinatie de Leidse Schans

Aan de Leidse Schans in Leiden is in juni de grote studentencampus ‘Yours Leiden’ officieel geopend. Op de campus werden in de afgelopen periode 583 studentenwoningen en 117 woningen voor starters opgeleverd. Dit is het eerste deel van zo’n 1900 studentenwoningen en 205 starterswoningen. Voor het reeds gerealiseerde huuraanbod leverde Bribus de keukens.

Wij hebben Bribus ervaren als een partij die zeer klantgericht werkt. Hieronder verstaan wij het meedenken bij het zo efficiënt mogelijk laten verlopen van het proces, maar ook het meteen afhandelen en accuraat oplossen van problemen.

Bouwcombinatie de Leidse Schans

Bouwcombinatie de Leidse Schans 1
Bouwcombinatie de Leidse Schans 2

Syntrus Achmea Real Estate & Finance gaf Ontwikkelcombinatie de Leidse Schans, een samenwerking tussen VORM Ontwikkeling en Ballast Nedam Ontwikkeling, de opdracht voor de realisatie van de campus. Bouwcombinatie de Leidse Schans, een samenwerking tussen VORM Bouw en Ballast Nedam Bouw, is de samenwerkingspartner van Bribus en voert de regie over de bouw.

Betrokken vanaf de start

Bouwcombinatie de Leidse Schans kijkt terug op een geslaagde eerste fase: “Ruim voordat de eerste keukens werden geleverd, was Bribus al betrokken bij dit project. Bribus heeft een belangrijke rol gespeeld in het voortraject. Welk product past het best bij deze doelgroep, en hoe gaan we om met mutaties in de planning? Wij hebben Bribus ervaren als een partij die zeer klantgericht werkt. Hieronder verstaan wij het meedenken bij het zo efficiënt mogelijk laten verlopen van het proces, maar ook het meteen afhandelen en accuraat oplossen van problemen. Deze opstelling heeft voor ons erg goed gewerkt”, aldus Bouwcombinatie de Leidse Schans.

Gefaseerde montage

André Treure, projectleider Bribus: “Bij dit soort grootschalige projecten met meerdere onderaannemers is een aaneengesloten montage geen werkbare situatie. In overleg met de klant werken we naar een planning die voor beide partijen uitvoerbaar is. Een gefaseerde oplevering bleek voor de studentencampus het best te werken. We plaatsen zo’n 80 tot 90 keukens per week. Daar gaat binnen onze fabriek in Dinxperlo nog een heel proces aan vooraf. Onze planner heeft nauw contact met de uitvoerende partij over de status op de bouw, waarna Bribus Extra, ons eigen keukenmontagebedrijf, ingepland wordt voor montage. Die planning staat ongeveer twee en een halve week voor de daadwerkelijke montage vast.”

Voor de verdere voortgang van de bouw van de studenteneenheden is Ontwikkelcombinatie de Leidse Schans met Syntrus Achmea Real Estate op zoek naar een belegger. Bribus kijkt uit naar de voortzetting van de bouw.

Doelgroep
Studentenhuisvesting,