210528 header_elver

Bribus ontzorgt Elver
Maatwerk in serie

Bij de Achterhoekse zorginstelling Elver werken ze volop aan de toekomst. Deze en komende jaren wordt het overgrote deel van de woonlocaties vervangen door nieuwbouw. De cliënten van Elver zijn mensen met een licht verstandelijke tot zeer ernstige beperking, al dan niet in combinatie met een complexe zorgvraag. Zij krijgen straks beschikking over moderne en comfortabele leefruimtes. Elver wil de doelgroep namelijk ‘zo gewoon mogelijk’ laten wonen. Voor de keukeninrichting viel de keuze op keukenleverancier Bribus en hun nieuwe multiplexprogramma: Robuust.

Door korte lijnen met Bribus en de architect kunnen we snel schakelen.

Jantina Meulenveld, werkvoorbereider afdeling Beheer & Onderhoud bij Elver

210528 header_elver
210528 keuken2_elver
210528 locatie_hoofdlocatie_elver
210528 monteurs_elver
210528 locatie_nieuwewehl_elver
210528 monteur_elver
210528 keuken_elver

 De samenwerking tussen Elver en Bribus ontstond door een uitvraag van IAA Architecten. Jeroen Nijmeijer, partner bij het Enschedese architectenbureau vertelt: “Binnen de zorg bestaat steeds vaker behoefte aan meer woonruimte die beter aansluit op de zorgvisie. Elver gaat mee in deze ontwikkeling en heeft de wens uitgesproken om binnen nu en tien jaar 80 procent van hun woonlocaties te vernieuwen. Daar hoort ook de vaste inrichting bij.”

Jantina Meulenveld, werkvoorbereider bij de afdeling Beheer & Onderhoud bij Elver: “De visie van Elver past niet meer bij de huidige gebouwen en hun voorzieningen. Daarom hebben we IAA ingehuurd en zijn we gestart met een aantal nieuwbouwprojecten, waaronder in Nieuw-Wehl, Doetinchem en Arnhem.”

Standaardisatie
Zonder kwaliteitsverlies

De wens was om een bepaalde kwaliteit neer te zetten voor de nieuwe inrichting en daarin zoveel mogelijk te standaardiseren. Jeroen: “Je wil niet voor ieder project opnieuw het wiel uitvinden, want dan lopen de kosten vaak enorm op. Tegelijkertijd moeten de oplossingen op verschillende locaties van Elver toepasbaar zijn.”

IAA Architecten heeft er bewust voor gekozen om de opdracht niet aan een aannemer te geven, maar er zelf de markt mee op te gaan. Jeroen: “Zo hebben we de grootst mogelijke invloed op de kwaliteit en kunnen we de opgedane kennis gebruiken bij het volgende project. Via een collega kreeg ik de tip om een uitvraag te doen bij Bribus.”

Thijs van Westerop, Regio Accountmanager bij Bribus en verantwoordelijk voor de activiteiten in Oost-Nederland, sluit aan: “Het toepassen van standaardisatie om kwaliteitskeukens in verschillende materiaalsoorten te kunnen leveren sluit helemaal aan bij de visie van Bribus. Nadat we in contact waren gekomen met IAA Architecten hebben we samen de mogelijkheden bekeken: welke projecten komen eraan bij Elver, wat is het verwachte kwaliteitsniveau en aan welke eisen moeten de keukens voldoen? De gebruikelijke route in dit soort situaties is vaak de keuze voor een meubelmaker, maar na inventarisatie kwam IAA al vrij snel tot de conclusie dat zij juist heel goed uit de voeten zouden kunnen met Bribus.”

Van maatwerk tot
Nieuwe serie

In de zorg wordt vaak gekozen voor maatwerkkeukens van multiplex, vanwege de stevigheid en vochtbestendigheid ten opzichte van spaanplaat. Ook voor de cliënten van Elver is dit van belang. Jantina: “Vanwege de motoriek van onze doelgroep zijn stevigere materialen noodzakelijk.”

Speciaal voor het eerste project van Elver, de nieuwbouw van ‘Waterlelie 1 & 2 en De Vijver’ in Nieuw-Wehl, zette Bribus de nieuwe serie ‘Robuust’ in. Deze multiplexoplossing vindt zijn weg in de vaste inrichting, waaronder de keuken. Thijs: “Een toevoeging van een tweede materiaalsoort aan ons assortiment én een primeur, want voor het eerst produceren wij fabrieksmatig een dergelijk kwaliteitsproduct. We fabriceren overigens niet alleen keukens maar de gehele vaste inrichting, waaronder kastenwanden, pantry’s en ombouwkasten, met uitzondering van de badkamer.” Jeroen vult hem aan: “Het werken met standaardconcepten door Bribus heeft aanzienlijke voordelen: het levert winst op in denkwerk, tijd én geld.”

Standaardisatie betekent overigens niet dat er geen individuele aanpassingen mogelijk zijn. Jeroen: “We hebben een basis ontwikkeld die voor iedereen te gebruiken is, maar wel voldoende aanpassingsmogelijkheden heeft. Een aantal van de in totaal 48 studio’s aan de Holterweg in Doetinchem waren bijvoorbeeld bestemd voor rolstoelgebruikers. Hierbij was zelfs sprake van individuele verschillen waarvoor Bribus oplossingen realiseerde. Een ander voorbeeld zijn de woonkamerkeukens waarin aanschuifplekken gecreëerd werden, eveneens voor mensen in een rolstoel.”

Jantina: “Die woonkamerkeukens zijn een mooi voorbeeld van onze visie op zorg. Daar wordt echt ‘op de groep’ gekookt en cliënten kunnen aanschuiven en meedoen. Het versterkt de onderlinge verbinding tussen mensen.” 

Toekomstbestendige
Samenwerking

Over de onderlinge samenwerking zijn alle drie betrokken partijen zeer positief. Volgens Jeroen ligt het dan ook voor de hand dat Bribus een rol krijgt in de toekomstige projecten van Elver. “Wij houden ervan om een goede band op te bouwen met onze partners en samen goede dingen te maken. Bribus heeft in het voorstadium bijvoorbeeld nauw overlegd met de zorgmanagers. We kregen zelfs een rondleiding door de fabriek van Bribus omdat zij wilden laten zien hoe het productieproces eruitziet.”

Jantina is het met hem eens: “Door de korte lijnen tussen ons, IAA en Bribus kun je snel schakelen en dat is fijn. De communicatie is goed. Ook weet ik bij wie ik terecht kan als het gaat om onderhoud en beheer. Met Thijs heb ik regelmatig contact, bijvoorbeeld over de levering van extra keukens.” Ook het personeel van Elver is erg blij met de nieuwe keukens. Door de ruime opzet hebben ze te allen tijde zicht op de cliënten en dit versterkt het veiligheidsgevoel.

Thijs sluit af: “De samenwerking verloopt zeer geslaagd. Om aan te sluiten op de wensen van klanten zoeken we deze al zo vroeg mogelijk in het voortraject op. Wij hebben dan wel de kennis van het product, maar je leert veel van elkaar en van eerdere projecten. En als er al een keer iets is, dan weten we elkaar gauw te vinden.“

Robuuste keukens voor
Zorgomgevingen

Robuust is het multiplex frontprogramma van Bribus. Multiplex heeft een hogere stevigheid en vochtwerendheid dan spaanplaat. Dit maakt Robuust keukens zeer geschikt voor zorgorganisaties die werken met rolstoelgebruikers of mensen die lijden aan gedragsstoornissen. Aan de buitenkant is er geen verschil zichtbaar tussen onze fronten van multiplex en spaanplaat. Hierdoor zijn deze materiaalsoorten ook te combineren, bijvoorbeeld voor boven- en onderkasten. Robuust fronten zijn leverbaar in onze warme Eco Vertrouwd-kleuren of fleurige Eco Opvallend-kleuren.

Ontdek Bribus Robuust

Doelgroep
Zorg sector