Bernhard Ten Brinke en Joke Hofman 1920x1080

Woonbedrijf ieder1
Verlenging samenwerking

Bribus en Woonbedrijf ieder1 werken al lange tijd samen en ondertekenden onlangs een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar. Woonbedrijf ieder1 is met 14.500 woningen in Deventer en Zutphen de grootste woningcorporatie in de regio Stedendriehoek. De nieuwe overeenkomst is geheel in lijn met de intensieve ketensamenwerkingen die beide partijen nastreven. Ard Hengeveld, Manager Onderhoud van Woonbedrijf ieder1, is opgetogen over de voortzetting van de samenwerking.

Wat fijn is aan de samenwerking met Bribus is dat we oog hebben voor elkaars ambities en problemen

Ard Hengeveld, Manager Onderhoud van Woonbedrijf ieder1

Bernhard Ten Brinke en Joke Hofman 1920x1080
Brivus Deventer 10 1920x1080
Bribus Deventer 12 1920x1080
Bribus Deventer 003 1920x1080

“Ons doel is om betaalbare woningen te bieden voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Tegelijkertijd willen we wel kwaliteit en continuïteit bieden. Dat kan alleen door goed samen te werken met allerlei partijen in de keten”, aldus Ard.

Terug naar de kerntaak

In 2015 kregen woningcorporaties te maken met een herziening van de Woningwet. De Woningwet 2015 laat woningcorporaties concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Dit intensiveerde ook de samenwerking tussen Bribus en Woonbedrijf ieder1. Het doel was duidelijk. De middelen daartoe bestonden in eerste instantie voornamelijk uit het bieden van efficiënte standaardisaties. De keuzeformulieren die Bribus biedt ter vereenvoudiging van het bestelproces van Woonbedrijf ieder1 zijn van dat laatste een voorbeeld.

Gezamenlijke uitdagingen

De volgende stap is om meer procesoptimalisaties door te voeren. Zodat Woonbedrijf ieder1 haar kerntaak - betaalbaar wonen voor lage inkomens - blijft verwezenlijken. Accountmanager Thijs van Westerop van Bribus is verheugd dat deze plannen in de nieuwe overeenkomst zijn beklonken. “En we zijn in de eerste plaats erg trots op de nieuwe overeenkomst. De samenwerking wordt op alle betrokken afdelingen binnen Bribus als zeer prettig ervaren.” Volgens Ard is dit een wederzijdse ervaring. “Wat fijn is aan de samenwerking met Bribus is dat we oog hebben voor elkaars ambities en problemen. Je gaat een gezamenlijke uitdaging aan. Ik noem het een uitdaging, omdat je streeft naar een bepaalde vastigheid, maar tegelijkertijd moet je ruimte creëren voor anticipatie op snelle veranderingen. In zo’n tijd leven we nou eenmaal.”

Bribus Eco

In een woning is de keuken een onmisbaar onderdeel. Niet alleen in optische zin, maar zeker ook in het realiseren van de kerntaak van Woonbedrijf ieder1. Duurzaamheid speelt daarom een belangrijke rol. De keuze voor Bribus Eco als keukens voor de huurwoningen is hier een gevolg van. “Het uitgangspunt is toch dat we zo’n twintig jaar een goed functionerende, kwalitatieve keuken neerzetten. Daar houd je dus rekening mee in de keukenkeuze”, licht Ard toe. “De duurzaamheid zit daarmee niet alleen in het materiaal van de Bribus Eco-lijn, maar ook in de bewezen levensduur van deze keukens”, aldus Thijs.

De toekomst

Voor de lange termijn liggen er nog volop uitdagingen in het verschiet. Het volledig elektrificeren van keukens is hier een voorbeeld van. “De innovatie komt voornamelijk bij de leveranciers vandaan. Daar zijn wij als woningcorporatie afhankelijk van. En die innovatie zien we gelukkig ook terug bij Bribus. Idealiter zouden we natuurlijk gebruikmaken van keukens volgens het Cradle to Cradle gedachtegoed”, zo schetst Ard de toekomst. Volgens Thijs wordt hierover al gediscussieerd. “Maar dat niet alleen. Kijk naar de concrete ontwikkelingen van de circulaire keuken waaraan we samen met de TU Delft werken.”

Bribus en Woonbedrijf ieder1 kijken uit naar de komende jaren. Jaren die in het teken staan van verdere verdieping van de samenwerking. Wat natuurlijk ook “gewoon” neerkomt op: mooie en goede keukens maken, leveren en monteren. Voor dat laatste heeft Woonbedrijf ieder1 zelfuitvoerende vakmannen. Getraind door Bribus hebben zij het vak ‘eigen gemaakt’. Ook weer een fraai voorbeeld van hoe samenwerking meer kan zijn dan de traditionele leverancier-afnemer-relatie.

Doelgroep
, Sociale huur