Bouw & Hout Convenant versterkt

26-06-2014
Bouw & Hout Convenant versterkt

Deelnemers aan het Bouw & Hout Convenant stellen zichzelf als doel uitsluitend nog duurzaam geproduceerd hout toe te passen in bouwprojecten. De ondernemingen nemen concrete stappen en spreken elkaar aan op hun ambitie, waarmee zij bewust een stap verder gaan dan de Europese Houtverordening die de import van illegaal hout moet tegengaan. Samen met FSC® Nederland communiceren zij hierover naar de markt en de overheid.

 

Met het Bouw & Hout Convenant is voor het eerst inzichtelijk gemaakt hoeveel gecertificeerd hout er bij de deelnemende bouwbedrijven wordt ingekocht en verwerkt, waardoor er een transparante samenwerking is ontstaan tussen houtleveranciers en houtafnemers. Het convenant staat open voor ondertekening door alle belanghebbenden in de bouw- en houtsector die willen bijdragen aan het realiseren van de ambitie om gecertificeerd duurzaam hout mainstream te maken. 

Ga terug naar het nieuwsoverzicht