CO₂-Prestatieladder voor een duurzamere bedrijfsvoering

09-09-2022
CO₂-Prestatieladder voor een duurzamere bedrijfsvoering

Wij zetten volop in op energiebesparing, CO₂-reductie en het gebruik van duurzame energie. Het reduceren van CO₂ binnen onze bedrijfsvoering, in projecten en in de keten doen we met behulp van de CO₂-Prestatieladder. Dit duurzaamheidinstrument geeft inzicht in onze CO₂-uitstoot en helpt onze deze verder te verlagen.

Wat is de CO₂-Prestatieladder? 

De CO₂-Prestatieladder is een CO₂-managementsysteem van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De Ladder bestaat uit vijf niveaus. Bij niveau 1 tot en met 3 werkt de organisatie aan de eigen bedrijfsvoering en projecten. Op niveau 4 en 5 wordt er ook gewerkt aan de CO₂-uitstoot van de keten en sector. Wij zitten momenteel op niveau 3. Onze ambitie is om niveau 5 te behalen. Het niveau is gebaseerd op vier invalshoeken:

A. Inzicht: Energiestromen en de CO₂-footprint bepalen
B. Reductie: Doelstellingen voor CO₂-reductie ontwikkelen
C. Transparantie: Structureel communiceren over het CO₂-beleid
D. Participatie: Deelnemen aan initiatieven in de sector op het gebied van CO₂-reductie 

Inzicht in onze energiestromen

In 2021 begonnen wij onze CO₂-footprint in kaart te brengen. Het doel hiervan was om deze te reduceren. In de afbeelding hieronder zie je ons verbruik in 2021. De cijfers zijn verdeeld onder scope 1 en scope 2. Bij scope 1 wordt gesproken over vervuiling die direct de lucht ingaat, zoals gasverbruik. Onder scope 2 wordt CO₂ bedoeld dat indirect de lucht ingaat of al is ingegaan, zoals bij elektraverbruik. Hierbij is de CO₂ namelijk al bij de energiecentrale in de lucht gekomen. 

 

Bribus CO2-Prestatieladder 

Doelstellingen voor CO₂-reductie

In 2025 willen wij 76% minder CO₂ uitstoten ten opzichte van 2021. Voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen voor 2025 als volgt: 

  • Scope 1: 15%
  • Scope 2: 100%
Momenteel zijn we bezig met het realiseren van verdere maatregelen om ons CO₂-uitstoot te reduceren.

Hoe gaat het nu verder? 

Onze ambities, reductie en verbeteringen worden aan de hand van de eerdergenoemde invalshoeken jaarlijks getoetst door een onafhankelijk en geaccrediteerde Certificeerde Instelling (CI). Wij controleren daarnaast elk half jaar onze uitstoot en communiceren dit op onze website. Zo hebben wij niet alleen zelf inzicht in ons CO₂-verbruik, maar ook u.

 

Ga terug naar het nieuwsoverzicht