66% CO₂-reductie dankzij innovatieve duurzaamheidsstrategieën

29-04-2024
66% CO₂-reductie dankzij innovatieve duurzaamheidsstrategieën

Bij Bribus zetten we ons volop in voor energiebesparing, CO₂-reductie en het gebruik van duurzame energie. Het reduceren van CO₂-uitstoot binnen onze bedrijfsvoering, in projecten en in de keten doen we met behulp van de CO₂-Prestatieladder. Dit duurzaamheidinstrument geeft inzicht in onze CO₂-uitstoot en helpt ons deze verder te verlagen.

Wat is de CO₂-Prestatieladder?

De CO₂-Prestatieladder is een CO₂-managementsysteem van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De ladder bestaat uit vijf niveaus. Bij niveau 1 tot en met 3 werkt een organisatie aan de eigen bedrijfsvoering en projecten. Op niveau 4 en 5 ligt de focus ook op de uitstoot van de hele keten en sector. Het niveau is gebaseerd op vier invalshoeken:

 1. Inzicht: identificatie van energiestromen en de CO₂-footprint. 
 2. Reductie: ontwikkelen van doelstellingen voor CO₂-reductie. 
 3. Transparantie: structureel communiceren over het CO₂-beleid.
 4. Participatie: deelnemen aan initiatieven in de sector op het gebied van CO₂-reductie. 

Inzicht in onze energiestromen

Sinds 2021 brengen wij onze CO₂-footprint in kaart. In de afbeelding hieronder ziet u ons verbruik in 2021. Onze uitstootgegevens zijn onderverdeeld in twee categorieën. Bij scope 1 spreken we over vervuiling die direct de lucht ingaat, zoals gasverbruik. Met scope 2 bedoelen we indirecte CO₂-uitstoot die vrijkomt door de productie van de energie die wij inkopen en gebruiken, zoals elektriciteit. Met deze verdeling kunnen we gerichter maatregelen nemen om onze impact op het milieu te verlagen.  

   

Voortgang CO₂-reducatie

In 2021 was onze CO2-uitstoot 2897,61 ton. Met diverse maatregelen hebben we deze uitstoot in 2023 weten te verlagen tot 983,4 ton. Een vermindering van maar liefst 66%. Deze reductie hebben we gerealiseerd door onder andere:

 • Het overstappen van diesel naar HVO20 brandstof voor ons uitgaande transport.
 • Het inkopen van 100% Nederlandse windenergie.
 • Ons Business Center Amsterdam draait volledig op zonnepanelen.
 • Het uitschrijven van het inkoopbeleid voor ons wagenpark.
 • De elektrificatie van leaseauto’s.

Toekomstplannen

We streven naar een verdere CO₂-reductie van 76% in 2025, ten opzichte van onze uitstoot in 2021. Aankomende maanden ligt de focus op activiteiten rondom het behalen van niveau 5 op de CO₂-prestatieladder, wat we dit jaar nog willen realiseren. Voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen voor 2025 als volgt: 

 • Scope 1: 15%
 • Scope 2: 100%

240422 L2401129-BWEB - CO₂-Prestatieladder

Ga terug naar het nieuwsoverzicht