Vryleve en Bribus bundelen krachten 1

Een op maat gemaakte werkwijze
Vryleve en Bribus bundelen krachten


Het persoonlijke karakter van de woonstichting gecombineerd met jarenlange keukenexpertise van Bribus. Dat is de kracht van de nieuwe samenwerking met Woonstichting Vryleve – de woningcorporatie in de gemeente Rijnwaarden. Jan Seegers van Vryleve en Eric Langenhof, accountmanager van Bribus, vertellen hier meer over.

 

De Eco keuken van Bribus sprak ons direct aan. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Een medewerker van de onderhoudsdienst rijdt namelijk in een elektrische auto.

Vryleve

“In maart dit jaar zijn we in gesprek gegaan met Bribus over een eventuele samenwerking. Op het moment dat ook wij de crisis voelden, dachten we na over hoe we het proces van keukens plaatsen efficiënter konden maken”, vertelt Jan Seegers, medewerker Vastgoed. “De Eco keuken van Bribus sprak ons direct aan. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Een medewerker van de onderhoudsdienst rijdt namelijk in een elektrische auto. Voor ons restte de vraag: Wat kan Bribus nog meer voor ons betekenen?”

Voor elke corporatie een oplossing

“We hebben series concepten liggen, maar passen de formule altijd helemaal aan op de wensen en behoeften van de corporatie. De klant bepaalt welk concept Bribus aanbiedt”, vult Eric Langenhof aan. “Vryleve beschikt over een warm, persoonlijk en sociaal karakter. Eigenschappen die de woningcorporatie absoluut moet behouden.” Jan Seegers is het daarmee eens: “We willen het aanspreekpunt blijven voor onze klanten, voor hen zorgen en zicht houden op wat gebeurt. Het directe klantencontact houdt de lijnen kort. Na een aantal gesprekken met Bribus konden wij ons vinden in de manier van samenwerken en tekenden wij in juni het contract.”

Samen een keuken uitkiezen

Met het oog op de persoonlijke benadering van klanten, is een werkwijze met Bribus besproken. Jan Seegers: “Wanneer een bewoner aangeeft dat hij een nieuwe keuken wil, komt dit verzoek bij onze afdeling woondiensten binnen. Zij bekijken hoe het zit met de huurprijs en of het betalingsgedrag correct is. Daarna maken we een afspraak met de bewoner om de keuken ter plaatse te bekijken. Komt de bewoner inderdaad in aanmerking, dan wordt hij uitgenodigd in onze showroom. De bewoner kan hier de Eco keukens bekijken en zelf uit diverse kleuren, fronten, werkbladen en handgrepen kiezen. Hier maakt Vryleve een schets van met het speciaal door Bribus ontwikkelde tekenprogramma.”

Ontzorging en kostenbesparing

“Dit is het moment waarop Bribus in beeld komt om Vryleve te ontzorgen. De schets van de keuken gaat naar Bribus en daar wordt een offerte gemaakt. Na een akkoord op de definitieve offerte gaat Bribus Extra, het montagebedrijf van Bribus, naar de klant om in te meten en op een later moment te monteren.

In één werkdag halen we de huidige keuken weg en plaatsen we de nieuwe. Dit gebeurt 3 á 4 weken na het akkoord op de offerte. Hierna maakt Vryleve een eindopname”, legt Eric Langenhof uit. Jan Seegers vult aan: “Wij worden hier volledig in ontzorgd. In het verleden vervingen we seriematig keukens. We doen dit nu alleen vraaggestuurd en bij een mutatiewoning, als daar aanleiding toe is. Dankzij dit vernieuwde proces is er geen opslag meer nodig bij Vryleve. Dit scheelt ook nog eens enorm in de kosten, want Bribus gaat rechtstreeks naar de klant.”

Gemoedelijk werkoverleg

Eric Langenhof is ervan overtuigd dat de manier van samenwerken nog steeds verfijnd kan worden. “We blijven monitoren hoe de samenwerking tussen Bribus en Vryleve verloopt. We zouden Vryleve op meer vlakken willen ontzorgen, bijvoorbeeld door een keukenconsulent van Bribus in te zetten in de showroom van Vryleve. Dit soort ideeën bespreken we in een werkoverleg. Tijdens zo’n overleg hangt er een gemoedelijke sfeer en wordt er gemakkelijk over en weer contact gemaakt.” Jan Seegers onderstreept dit: “De contacten met Bribus zijn persoonlijk. Het is fijn om iemand voor de geest te kunnen halen met wie je zaken doet!”

Doelgroep
, Sociale huur